WARSZTAT TERAPII  ZAJĘCIOWEJ
przy SPÓŁDZIELNI SNB
ul. Kraszewskiego 26/2
15-025 Białystok
tel. 85-74-56-735
e-mail: wtz@snb.pl