Spółdzielnia SNB w Białymstoku
15-025 Białystok, ul. Kraszewskiego 26/2
NIP 542 020 15 29, Regon 000451079

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informuje, że:

1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia SNB ul. J.I. Kraszewskiego 26/2, 15-025 Białystok, tel. +48857456771, e-mail: ado@snb.pl.

2/ W Spółdzielni SNB w Białymstoku powołano Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@snb.pl.

3/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO – określającego cele i podstawy przetwarzania.

4/ Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (m.in. policji, organom skarbowym, sądom, prokuraturze, etc.)

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora (m.in. dostawcom usług informatycznych, Prawnych, doradczych, kurierskich, pocztowych, podwykonawcom , etc.), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora.

5/ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i do organizacji międzynarodowych.

6/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych na podstawie pkt. 3 (wyżej).

7/ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, jeśli nie istnieje podstawa prawna do dalszego przetwarzania.

8/ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie danych niezbędnych reguluje art.6 RODO, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmówienie wykonania konkretnej usługi.

9/ Przysługuje Pani/Panu prawo wzniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

10/ Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym stosując profilowanie.