Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni SNB istnieje od 01.09.1993r. Zajmujemy się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.    Tworzymy osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy warunki umożliwiające rehabilitację społeczną i zawodową w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Powyższe cele realizujemy poprzez działania podejmowane w następujących pracowniach: GOSPODARSTWA […]